Väike-Maarja valla üldplaneering algatati 2018. aasta oktoobris pärast Väike-Maarja valla ja Rakke valla sundliitmist, et kaasajastada mõlema valla olemasolevaid üldplaneeringuid ning vaadata omavalitsust ühtse tervikuna. „Eesmärgiks on kokku leppida Väike-Maarja valla ruumilise arengu pikemaajalised suundumused, et luua eeldused turvalise elukeskkonna väärtuste hoidmiseks ning ka ettevõtluse edendamiseks läbi maakasutus- ja ehitustingimuste põhimõtete kokkuleppimise,“ sõnas valla meediaspetsialist Kristel Kitsing.

Üldplaneering seab üldised raamid koduvalla homse näo kujundamisele, märkis vallavanem Indrek Kesküla. Vald on tema sõnul oluline põllumajanduspiirkond. Ta lisas, et üldplaneering ise ei anna õigust ehitada ühtegi tuuleparki. Üldplaneering toob välja alad, kus ei ole välistatud tuuleparkide ehitus. „Tuulepargile ehitusloa saamiseks on vaja algatada detailplaneering, mille raames koostatavad täpsemad uuringud annavad vastused, kas tuulikute rajamine reaalselt ka on sellesse asukohta võimalik ning otstarbekas,“ sõnas Keskküla.