Statistikaameti analüütiku Tea Vassiljeva sõnul on töötuse senine langustrend pidurdunud. „Tänavu esimeses kvartalis oli töötuid 39 100. Seda on 500 võrra vähem kui aasta tagasi samal ajal, kuid 300 inimese võrra rohkem kui eelmise aasta viimases kvartalis. Kõige enam, 2900 inimese võrra, on võrreldes mullu sama ajaga vähenenud 12 kuud või kauem tööta olnute arv, samas kui alla kuue kuu töötute arv on suurenenud 3300 võrra,“ ütles Vassiljeva.

Töötute arv

Töötuse määr (5,3%) oli tänavu esimeses kvartalis kahe protsendipunkti võrra madalam kui aasta tagasi samal ajal. See langes võrreldes mullusega Põhja-Eestis, tõusis aga Lõuna- ja Kesk-Eestis.

Hõivatute arv jätkas esimeses kvartalis kasvamist, seda eelkõige osaajaga hõivatute arvelt. „Tänavu esimeses kvartalis oli 15–74-aastaste vanuserühmas tööga hõivatuid, ehk neid, kes töötasid uuringunädalal vähemalt ühe tunni, 696 600 inimest. Seda on 21 300 võrra rohkem kui mullu samal ajal ja 16 000 võrra rohkem kui eelmise aasta viimases kvartalis. Põhitööl täistööajaga hõivatuid oli nende hulgas 586 400, osaajaga hõivatuid 110 200,“ lisas Vassiljeva.

Osaajaga hõivatute arv ja osakaal on alates 2021. aasta kolmandast kvartalist järjest kasvanud, ulatudes selle aasta esimeseks kvartaliks 15,8 protsendini kõigist hõivatutest. Suurenenud on ka vaeghõivatute, st nende osaajaga töötajate hulk, kes tahaksid töötada rohkem. Vaeghõivatuid oli tänavu esimeses kvartalis 10 400, mis on 3500 võrra rohkem kui mullu samal ajal ja viimase kahe aasta kõrgeim näitaja.

Põhitööl osaajaga hõivatute arv

Mitteaktiivseid oli tänavu esimeses kvartalis 268 400, mida oli 4900 võrra rohkem kui aasta varem. Naisi oli mitteaktiivsete hulgas 147 500 ja see arv vähenes mullusega võrreldes, samas kui meeste arv 120 800 oli 7100 võrra suurem kui aasta tagasi samal ajal.