Kontserni 2023. aasta I kvartali käive moodustas 14,1 miljonit eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 28,1% võrra. Jaemüügi käive suurenes 40,1% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2023. aasta I kvartali brutokasum oli 8,1 miljonit eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 24,6%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2023. aasta I kvartali jooksul 59,1%-lt 57,4%-le. Müüdud toodangu kulu suurenes 33,2% võrra.

Kontserni 2023. aasta I kvartali investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 314 000 eurot, 60 000 eurot eelmise aasta samal perioodil.

Märtsi lõpu seisuga oli kontsernil 1 643 töötajat, neist 505 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. Eelmise aasta lõpus oli töötajaid 1616, neist 499 jaemüügis.