LHV Groupi konsolideeritud hoiused vähenesid aprillis 70 miljoni euro võrra maksevahendajate hoiuste vähenemise tõttu. Tavaklientide hoiused kasvasid 59 miljoni euro võrra. Konsolideeritud laenuportfell kasvas kuuga 18 miljoni euro võrra, sealhulgas ettevõtete laenud 13 miljoni euro võrra ning jaelaenud 5 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide maht kasvas aprillis 7 miljoni euro võrra. Aprillis töödeldi 3,5 miljonit finantsvahendajatest klientidega seotud makset.

AS LHV Groupi konsolideeritud puhaskasum oli aprillikuus 12 miljonit eurot (2021 aprill: 5,2 miljonit). AS LHV Pank teenis 11,4 miljonit eurot puhaskasumit. AS-i LHV Varahaldus kahjum oli 15 tuhat eurot. AS LHV Kindlustus jõudis kasumisse, teenides 110 tuhat eurot puhaskasumit, ning LHV Ühendkuningriigi tütarettevõtte puhaskasum ulatus 0,7 miljoni euroni.

Pangaklientide arv kasvas aprillis 3600 võrra, laenuklientide puhul on märgata mõningast aktiveerumist. Samal ajal kui intressitulud ületasid plaanitut, püsis laenuportfelli kvaliteet endiselt heal tasemel. Aprillis tuli LHV turule kampaaniapakkumisega energiatõhusatele kodudele mõeldud Rohelisele kodulaenule, mis on aidanud kasvatada Rohelise kodulaenu osakaalu 20%-ni uutest lepingutest. Pank on pannud fookuse ka hoiustele ning maksab tähtajalistele hoiusele keskpanga intressimäärale sarnast intressi, aprillis tõstis pank intressi ka suuremate nõudmiseni hoiuste summadega ettevõtete jaoks. Panga kulusid mõjutas plaanitust kõrgem hoiuse tagatisfondi maksemäär.

LHV Ühendkuningriigi tütarettevõtte jaoks kulges aprill ettevalmistuste tähe all pangaks saamisel. 2. mail sai ettevõte ÜK finantsjärelevalve asutuselt PRA pangalitsentsi, mis võimaldab äritegevuse üleviimise plaanidega hoogsalt edasi liikuda. Tulevikus tegutseb ettevõte uue nimega LHV Bank Limited litsentseeritud pangana. Kui hetkel on LHV Banki klientideks finantsvahendajad ja VKE laenukliendid, siis juba aasta jooksul plaanib ettevõte asuda kaasama hoiuseid ja tulla välja pakkumisega e-kaupmeestele.

Varahaldus sai aprillis juurde 300 aktiivset pensioni II samba klienti. Kuigi turgudel oli tegemist tagasihoidliku kuuga, püsis suuremate fondide tootlus kerges plussis. Suurimate fondide M, L ja XL tootluseks kujunes aprillis vastavalt 0,4%, 0,1% ja 0,4%. Pensionifond Indeks alanes 0,8%, pensionifond Roheline kaotas väärtuses 4,6%.

LHV Kindlustuse tugev kindlustustehniline tulemus toetas ettevõtte puhaskasumisse jõudmist. Aprilli lõpu seisuga on kindlustusel 221 tuhat kehtivat kindlustuspoliisi ning enam kui 158 tuhat klienti. Aprillis sõlmiti 12 600 kindlustuslepingut mahuga 3,4 miljonit eurot ning kahjujuhtumeid hüvitati summas 1,1 miljonit eurot. Paranenud efektiivsusnäitajad toetavad finantsplaanis püsimist.

LHV Groupi kapitaliseeritus on rekordtaseme lähedal ning finantsplaan püsib. Samas on majanduskeskkonna edasiste arengute nähtavus keskmisest madalam.

LHV Groupi aktsia on alates 2023. aasta algusest kerkinud 3%.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid