AS Tallinna Vesi ja AS SEB Pank koos pankade Swedbank AS ja OP Corporate Bank plc Eesti filiaal sõlmisid sündikaatlaenu lepingu kogusummas 91 miljonit eurot. Laenulepingu tähtaeg on 15.05.2028 ning laenu saab kasutusele võtta kuni 15.05.2026.

Laenulepinguga refinantseeritakse olemasolevaid laenukohustusi summas 37,5 miljonit eurot ja rahastatakse Tallinna Vesi investeeringuid aastatel 2023-2025. AS Tallinna Vesi koos laenuandjatega määratlevad lähitulevikus rohelise laenu tulemusnäitajad.

Laenuleping on osa finantseerimisstruktuurist, mis tagab ASi Tallinna Vesi investeeringute teostamise järgmise kolme aasta jooksul. ASi Tallinna Vesi investeeringud ulatuvad 2023. aastal ligi 35 miljoni euroni ning lähtuvad ettevõtte strateegiast ja Tallinna linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava eesmärkidest.