Äritülis Lauri Latti ja Elmer Maasi esindanud vandeadvokaat Paavo Koch’i sõnul kujunes 2018. aastal alanud pereheitmisest Eesti äritülide ajaloo mastaapsemaid ja agressiivsemaid tühistamiskampaaniaid, mille maakohus 12. mail täies ulatuses õigusvasteks tunnistas.

„Maakohus analüüsis viie aasta jooksul menetlustes kogutud tõendeid ülima põhjalikkusega ja jõudis järeldusele, et vastaspool on äritüli algusest alates meediat, sh kohtuid valimatult eksitanud sooviga pereheitmise käigus töökohta vahetanud Latti ja Maasi tühistada,“ ütles Koch. „Kuigi otsus ei ole veel jõustunud, on tegemist märgilise lahendiga.“ Kõik menetluskulud mõisteti Meelis Saaresalult ja Alger Närskalt välja.

Tegemist on lühikese aja jooksul juba teise kohtuotsusega, mis on pikaks veninud äritülis andnud õiguse lahkunud juhtidele. Märtsis mõistis Harju Maakohus Lauri Lati ja Elmer Maasi õigeks neile esitatud usalduse kuritarvitamise süüdistuses. Harju Maakohus tõdes tollal, et Lauri Latt ega Elmer Maas ei kuritarvitanud usaldust ega tekitanud Via3L Speditionile kahju.