Siseriiklike riskihinnangute ja rahvusvahelise MONEYVALi hindamisraporti kohaselt on äriühingute teenuse pakkujad virtuaalvääringu teenuse pakkujate järel teine kõrgema rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga sektor Eestis.

„Riskantseks teevad antud äritegevuse teenused, mille käigus on võimalik varjata äri tegelikke kasusaajaid ja juhtorgani liikmeid. Samuti näeme järjest enam, et Eestis asutatud äriühinguid kasutatakse teistes riikides rahapesu ja sellega seotud kuritegude toimepanemiseks,“ selgitas Rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker.

„On äärmiselt oluline, et sedavõrd kõrge riskiga sektoris oleksid rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid maandatud ning seda Rahapesu andmebüroo oma järelevalvetöös ka järjepidevalt kontrollib,“ lisas Matis Mäeker. Mäekeri hinnangul näitab kümnete ettevõtete teabe esitamise kohustuse täitmata jätmine nende riskikontrollisüsteemide kvaliteeti ning arusaamist, milline ülesanne on litsentsi omaval ja suurt rahapesu riski evival teenusepakkujal.

Rahapesu andmebüroo küsis usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkuja tegevusloaga ettevõtetelt teavet üldandmete, sisekontrolli, siseauditi, riskihinnangu, riskiisu, ettevõtte klientide, sanktsioonide, teatamiskohustuse täitmise ning äritegevuses kasutatavate vahendajate kohta.

17. mai 2023 seisuga kehtis Eestis 297 aktiivset tegevusluba usaldushalduse ja äriühingu teenuse pakkumiseks.