Kellele on õppekava mõeldud?

Õppekava lõpetanul on eeldused töötamaks mitmekultuurilises ettevõttes turunduse, rahanduse, majandusarvestuse, personalitöö või logistika valdkonnas või siis alustada ettevõtlusega. Oluline on hea inglise keele oskus ja soov õppida ning tulevikus töötada rahvusvahelises keskkonnas.

Õppekaval on maailma ärikoolide võrgustiku rahvusvaheline EFMD akrediteering, mis tähendab seda, et see kuulub 170 maailma parima ärinduse ja juhtimise õppekava hulka.

Mida õpingute jooksul oodata?

Õppekava on üles ehitatud moodulitena. Õpingute esimene pool kulub üldainete ja ärinduse alusainete läbimisele. Selle jooksul peaks tekkima selgem arusaam, milline ärinduse valdkond sind kõige enam huvitab, et sellele õpingute teises pooles keskenduda. Õpingute teises pooles saad valida peaeriala, milleks on kas turundus, rahandus, ettevõtlus ja juhtimine või majandusarvestus digiajastul.

Mida erinevad peaerialad endast kujutavad?

Turunduse erialal õpid valdkonna põhitõdesid ning tutvud erinevate teoreetiliste seisukohtadega. Näed, kuidas turunduse abil suurendada rahvusvahelise ettevõtte konkurentsieeliseid. Saad teadmisi ja oskusi turunduse juhtimisest, e-turundusest, tarbijakäitumisest, turu-uuringutest ja nende planeerimist ning turunduskommunikatsioonist.

Kui valid rahanduse õppesuuna, saad teada, kuidas mõista ärindust rahalisest aspektist vaadatuna. Õpid tõlgendama ettevõtte finantsaruandes sisalduvat teavet ning tegema selle põhjal sisukaid ja tulemuslikke juhtimisotsuseid. Tutvud finantsjuhtimise ja rahanduse põhimõistete ja teooriatega üldiselt, saad teadmisi finantseerimise, investeeringute, rahavoogude ja riskijuhtimise kohta ning õpid, kuidas neid ideid ellu rakendada.

Kevadel avanes rahvusvahelise ärikorralduse tudengitel võimalus Nordplus projekti raames käia Islandil.

Ettevõtluse ja juhtimise eriala ühendab teadmised ja oskused, mis on vajalikud oma ettevõtte asutamiseks või juba olemasoleva juhtimiseks. Saad teadmisi ettevõtlusega alustamisest ja innovatsioonist ning tutvud ka juhtimise ja eestvedamisega ning personalijuhtimise, projektijuhtimise ja erinevate ettevõtete toimimispõhimõtetega. Õppetöö käigus omandad sügavama arusaama ettevõtluskäitumisest ning omaenda ettevõtluskavatsustest, konfliktide lahendamisest, läbirääkimistest ja teiste motiveerimisest.

Majandusarvestus digiajastul eriala tutvustab väärtpaberite analüüsimise aluseid ja ettevõtte väärtust kujundavaid tegureid. Õpid tundma finantsandmete analüüsimise ja tulemuste summeerimise ning aruandes esitamise erinevaid meetodeid. Samuti tutvud raamatupidamise ja maksustamise õigusraamistiku, juhtimis- ja kuluarvestuse põhimõtete ning finantsanalüüsi ja äriteabega. Peale selle õppesuuna läbimist oled kursis maksusüsteemiga, maksuseaduste põhisätetega ja maksustamise põhimõtetega. Samuti õpid analüüsima ettevõtte finantsaruandeid ning lihtsamaid investeerimisprojekte.

Üliõpilased uurisid, kuidas merd kui ressurssi säästlikult kasutada ja sõitsid nädalaks Reykjaviki Ülikooli Islandil.

Mida õppekava veel pakub?

Üliõpilastel on võimalik osaleda teiste tegevuste kõrval Nordplus projektis, mis ühendab kaheksat Põhja- ja Baltimaade ülikooli. Projekti keskmes on erinevad säästliku arengu ja ringmajandusega seotud teemad, mis on ka ärinduse valdkonnas väga oluline suundumus. Näiteks 2023.a kevadel uurisid üliõpilased kuidas merd kui ressurssi säästlikult kasutada ja sõitsid nädalaks Reykjaviki Ülikooli Islandil, et teiste riikide üliõpilaste ettekandeid kuulata ja ühistel aruteludel osaleda. Loomulikult ei puudunud ka kohaliku looduse ja eluoluga tutvumine. 2024.a võõrustatakse teiste riikide üliõpilasi ja õppejõude Tallinnas ning teemaks on säästlikkus ja ringmajandus moetööstuses.

Oleme teadmiste omandamise kujundanud võimalikult mitmekülgsena. Õppetöösse on külalislektoritena kaasatud vastava valdkonna eksperdid. Tudengitel on võimalus oma teadmised ja pädevused proovile panna häkatonidel, lahendada mõnd ettevõtte reaalset probleemi rühmatöö projekti raames ning osaleda ettevõtete külastustel.

Vastuvõtt TalTechi on juba avatud! Avaldusi saab esitada kuni 04.07.2023 kell 12.00.

Jaga
Kommentaarid