„Naised ei oska autoga sõita, nad ei suuda teele keskenduda,“ kõlab üks sagedastest hüüdlausetest naisautojuhtide pihta. Ebameeldivaid kommentaare tuleb siiski ette rohkem ja see on põhjus, miks Bolt otsustas võtta suuna ja panustada 2,5 miljonit globaalsele kampaaniale.

Bolti sõiduteenuse juhi Eva Liisa Rikkase sõnul on naised paljudes valdkondades alaesindatud, kuid transpordisektoris on ebavõrdsus eriti terav. „On palju põhjusi, miks naised ei kaalu sõidukijuhiks hakkamist ning selle kampaania eesmärk on tõsta teadlikkust mõnest naisjuhtide suhtes levinud eelarvamusest ning hõlbustada naiste juurdepääsu paindlikule tööle Bolti platvormil. See on eriti oluline praegu, mil elukallidus kõigi jaoks tõuseb.“

Nimelt selgus Bolti läbiviidud uuringust, et vaid 7,2% naistest on kaalunud sõiduteenuse pakkujaks hakkamist. Seda vaatamata sellele, et üheksa naist kümnest ütleb, et elukallidus on viimase aasta jooksul tõusnud ja valdav enamik (93%) küsitletud naistest ütles, et nad on otsinud uusi võimalusi lisatulu teenimiseks.

Uuringust selgus ka, et autojuhina töötamist peetakse endiselt peamiselt meeste tööks - iga neljas vastanu ütles, et nad ei ole sõiduteenuse osutamist kaalunud, sest nad ei näe ennast seda tööd tegemas.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid