Kõigil Läti, Leedu ja Eesti investoritel võimalus osta kuni 4,66 miljonit DelfinGroupi aktsiat hinnaga 1,35 eurot aktsia. Märkimisperiood kestab 22. maist 2. juunini 2023. Hetkel kaupleb DelfinGroupi aktsia 1,52 euro juures.

Vastavalt Läti Panga kinnitatud prospektile on aktsionäride aktsiate avalike pakkumiste eesmärgiks suurendada avalikus ringluses olevate aktsiate arvu ja seeläbi tugevdada aktsiate likviidsust. Samuti soovivad DelfinGroupi kaks suurimat aktsionäri mitmekesistada oma varasid ja investeeringuid.

Avalike pakkumiste käigus pakub L24 Finance kuni 3,15 miljonit aktsiat ja EC Finance kuni 1,51 miljonit DelfinGroupi aktsiat.

Nasdaq Rigast saadud info põhjal on aktsia mahuga kaalutud keskmine hind (VWAP) alates 1. veebruarist 2023 kuni 30. aprill 2023 olnud 1,51 eurot. Avaliku pakkumise raames pakutakse aktsiaid hinnaga 1,35 eurot (enam kui 10% allahindlusega eel mainitud aktsia mahuga kaalutud keskmisest hinnast).

„See on juba teine kord, kui DelfinGroupi kaks suurimat aktsionäri võimaldavad avaliku pakkumise teel kõigil Balti regiooni investoritel omandada meie ettevõtte aktsiaid. Hindame positiivselt mõlema aktsionäri initsiatiivi viia osa oma aktsiatest avalikku ringlusse, suurendades seeläbi vabalt kaubeldavate aktsiate arvu ja tuues sellega DelfinGroupile suurema aktsionäride baasi. Sellised avalikud pakkumised on nii olemasolevatele kui ka uutele aktsionäridele väärtuslikuks võimaluseks osta fikseeritud hinnaga aktsiapakett alla nende hetke turuväärtuse ja soodustab kapitalituru arengut kõigis Baltiriikides,“ selgitas DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņš.

DelfinGroupi 2023. aasta esimese kvartali müügitulu kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 46%, ulatudes 11,1 miljoni euroni. Ettevõtte EBITDA kasvas 3,9 miljoni euroni, mis on 53% rohkem kui 2022. aasta esimeses kvartalis. Maksueelne kasum suurenes 16% võrra, jõudes 1,8 miljoni euroni. Lisaks on DelfinGroupi laenuportfell aasta algusest kasvanud 9%, ulatudes 73,5 miljoni euroni.

DelfinGroupi investoritele tagab regulaarset tulu ettevõtte Balti turule unikaalne dividendipoliitika - igas kvartalis on aktsionäridele dividendidena makstud vähemalt 50% ettevõtte kasumist. Ettevõtte poolt kuni 16. maini 2023 tehtud dividendimaksete põhjal on DelfinGroup viimase 12 kuu jooksul maksnud dividende 5,5 miljonit eurot ehk 0,121 eurot aktsia kohta.