Võimalikud rikkumised on toimunud möödunud aasta jooksul. Praktikas on Vattenfall mitmel korral ostnud turult vähem elektrit, kui ettevõttel oleks vaja olnud või pakkunud turul vähem elektrit, kui ta oleks võinud pakkuda.

Näiteks eelmise aasta 5. mail jättis Vattenfall börsile pakkumata kokku 2000 megavatt-tundi elektrit.

Rootsi Vattenfall on Euroopa suurim elektritootja ja ka Soome suurim elektrimüüja.

Elektri pakkumine mõjutab hinda

Elektri turuhinnaga manipuleerides võivad energiaettevõtted saavutada suurt rahalist kasu elektri ostjate arvelt.

Kui elektrit on vähem saadaval, tõuseb turuhind. Elektribörsi Nordpool suuniste kohaselt mõjutab isegi 100 megavatt-tunnine pakkumise kõikumine hinda.

Vähendades elektrienergia pakkumist, võib energiaettevõte seega kunstlikult tõsta turuhinda. Siis saaksid kõik elektritootjad oma müüdava elektri eest rohkem raha.

Miljardites trahv on võimalik

Kui energiaagentuur jõuab oma aruandes järeldusele, et Vattenfall on hinnamanipulatsioonis süüdi, võib agentuur teha turukohtule ettepaneku määrata karistus.

Maksimaalne võimalik karistus hinnamanipulatsiooni eest on märkimisväärne: 10 protsenti ettevõtte käibest sellel aastal, mil rikkumine toimus. Vattenfalli käive 2022. aastal oli 21,3 miljardit eurot. See tähendaks maksimaalselt 2,13 miljardi euro suurust trahvi.

Teabe võimaliku hinnamanipulatsiooni kohta andis energiaagentuurile Vattenfall ise. Vattenfalli sõnul on tegemist tahtmatute vigadega.

„Teeme energiaametiga koostööd. Ootame otsuse selles küsimuses ja praeguses etapis ei soovi me kommenteerida,“ ütles Markus Fischer Vattenfalli meediakommunikatsioonist.

„Vattenfalli eneseavaldus on oluline juhtumi kriminaalsuse kaalumisel,“ ütleb Antti Paananen, Energiaagentuuri turujärelevalve juht. „See ei kõrvalda teo kuritegelikkust, kuid võib siiski leevendada energiaettevõtte võimalikku karistust,“ ütleb Paananen.

Energiaagentuur on viimase seitsme aasta jooksul uurinud REMITi määruse artikli 5 rikkumisi vähemalt kuus korda. Energiaagentuur on leidnud ka, et turuettevõtjad on süüdi hinnamanipulatsioonis.

Energiaagentuur ei ole aga kordagi teinud ettepanekut määrata manipuleerimises süüdi olevale ettevõttele trahvi, sest agentuur on leidnud, et rikkumised on olnud väiksemat sorti.