Värskelt valminud uuringu järgi ootab tööstussektor möödunud aastatest stabiilsemaid olusid, sest tarneahelad on uuesti tööle saadud, kuid keerulisemat olukorda majanduses, mida iseloomustab sektori keskmise käibe langus 0,5%, tootmismahu langus 0,7% ja kasumlikkuse langus sektori keskmisena 12,4%. Kasumlikkuse langust prognoosib iga kolmas Eesti tööstusettevõte ning kõige pessimistlikumalt hindavad olukorda puidu- ja ehitusmaterjalide tööstuse ettevõtted.

Investeeringute maht üle kõigi uuringus osalenud ettevõtete kasvab aga võrreldes möödunud aastaga keskmiselt 5,3% ning investeeringute tasuvusajaks hinnatakse natuke üle viie aasta. Kõige enam investeeringuid planeerivad kuni 20 miljoni eurose aastakäibega ettevõtted ning masina- ja metallitööstuse ettevõtted, mille investeeringud kasvavad prognoositult ligikaudu seitsme protsendi võrra.

„Kuuleme igapäevaselt klientidega suheldes, et pingutatakse kasumlikkuse hoidmise või taastamise nimel ja tulevikku vaadatakse mõõduka murega. See erineb eelmise aasta uuringust tulemustest märgatavalt,“ ütles Swedbanki tööstusosakonna juhataja Raul Kirsimäe. „Kui mullu investeeringuid pigem vähendati ja müüki nähti kasvamas, siis tänavu on täpselt vastupidi – investeeringud on suuremad ja oodatakse käibe, tootmismahu ja kasumlikkuse langust. Samas arvestatavat kuue protsendilist palgakasvu prognoositakse ka tänavu, kuid uute töötajate värbamine sektorisse jätkub uuringu põhjal varasemast ettevaatlikumalt.“

Ligi kolmveerandi uuringus osalenud ettevõtte hinnangul tänavu tööstuses palk kasvab ning vaid kaks protsenti julgeb prognoosida palgalangust. Sektori prognoosina kasvab palk tänavu tööstusettevõtetes keskmiselt kuus protsenti ning meeskonda kasvatatakse keskmiselt 0,4 protsendi võrra. Uuringu tulemusi kogu töötussektorile laiendades värvatakse Eesti suurima tööhõivega sektorisse tänavu täiendavalt ligi 500 uut töötajat.

Uuringu põhjal selgub, et ettevõtete juhtide töölaual on energiakriisi väljakutsed asendunud tänaseks konkurentsivõimelise omahinna hoidmise probleemidega. „Kolm vastajat neljast tõid kõige põletavama probleemina esile just mure konkurentsis püsimise pärast ja seda hoolimata ettevõtte tegevusvaldkonnast või suurusest,“ selgitas Kirsimäe. Tema sõnul aitab seda muret selgitada see, et 44 protsenti uuringus osalenud ettevõtetest plaanib käesoleva aasta jooksul alustada ekspordiga uutele turgudele. Kõige populaarsemate uute turgudena nähakse traditsiooniliselt Saksamaad, Soomet, Rootsit, Norrat ja Taanit.

Swedbanki tänavu märtsis ja aprillis läbi viidud tööstusettevõtete uuringus osales kokku 257 ettevõtet, kus töötab kokku ligi 25 000 inimest. Uuringus osalenud ettevõtete aastane koondkäive on 5,4 miljardit eurot.