Järva vallavanema Toomas Tammiku väitel on Aravete kardirada nimetatud Baltimaade parimaks. Valla jaoks kardirada suur kulu ei olnud, kuna kompleksi hooldamise ja opereerimisega tegeleb pikaajaline rentnik. Valla ainus kulu on rendilepingute koostamine ja jälgimine. Valla põhitegevuseks aga ei ole kardirada vajalik, mistõttu otsustati see ikkagi panna müüki. „See on perspektiivne kompleks. Kindlasti on arendajaid ja huvilisi, kes suudavad tulevikus palju enamat pakkuda, kui vald omanikuna täna suudab,“ leiab Tammik. Alghinnaks määrati 350 000 eurot.

Kardiraja opereerimiseks 2021. aastal 15-aastase rendilepingu sõlminud MTÜ Kesk-Eesti Kardikeskuse juhatuse liige Margus Leesmaa on teist meelt. „Ei ole vastuvõetav Järva vallavolikogu väga ootamatu otsus Aravete kardiraja müügi kohta,“ on ta nördinud. Tema ütlusel on vald pannud kardiraja rentniku väga ebameeldivasse olukorda, tekitanud ebakindlust ja mainekahju kogu tegevusalale. „Selle asemel, et toetada kohalikke ettevõtjaid, luuakse nende tegevusele kunstlikke takistusi nimetatud spordikompleksi arendamisel,“ räägib Leesmaa. „Kuidas saab edaspidi käsitleda Järva valda usaldusväärse partnerina? Antud tõik loob kindlasti negatiivse fooni Järva valla kui usaldusväärse partneri suhtes ning võib olla ohumärgiks nende tulevastele lepingupartneritele,“ lausub Leesmaa.