Aktsiaid pakuvad ettevõtte kaks suurimat aktsionäri – SIA L24 Finance ja SIA EC finance. Aktsia pakkumishind on 1,35 eurot ja märkimisperiood kestab 2. juunil 2023 kuni kella 15.30-ni. 22. mai keskpäeval on ettevõtte aktsiate börsihind 1,385 eurot.

Avalike pakkumiste käigus pakub L24 Finance kuni 3,15 miljonit aktsiat ja EC Finance kuni 1,51 miljonit aktsiat ehk kokku kuni 10,3% kõigist DelfinGroupi aktsiatest. Pakkumise tulemused teatatakse 5. juunil ja ostetud aktsiate võõrandamine ehk pakkumise elluviimine 6. juunil. Pakutavad aktsiad jaotatakse proportsionaalselt (pro rata) vastavalt pakkumise perioodil esitatud ostusoovidele.

Aktsia hind börsil oli prospektide kinnitamise päeval 1,515 eurot (Nasdaq Riga börsi kauplemisperioodi lõpu seisuga 17. mail), kuid langes peale pakkumishinna avaldamist. Aktsia mahuga kaalutud keskmine hind oli alates 1. veebruarist 2023 kuni 30. aprill 2023 1,51 eurot. Avaliku pakkumise raames pakutakse aktsiaid enam kui 10% allahindlusega eel mainitud kauplemisperioodi mahuga kaalutud keskmisest hinnast.

DelfinGroup on igas kvartalis jaganud seni dividendidena kuni 50% ettevõtte kasumist ja ettevõte plaanib seda praktikat jätkata. Kuni 16. maini 2023 tehtud dividendimaksete põhjal on DelfinGroup viimase 12 kuu jooksul maksnud dividende 5,5 miljonit eurot ehk 0,121 eurot aktsia kohta. Võttes aluseks aktsiahinna Nasdaq Riga börsi 16. mai 2023 kauplemisperioodi lõpus andis see aktsionäridele 8% dividenditootluse. Seejuures oleks dividenditootlus viimase 12 kuu jooksul makstud dividendide ja avaliku pakkumise aktsia müügihinna (1,35 eurot) põhjal 9%.

Prospektide kohaselt on hetkel DelfinGroupi suurimad aktsionärid L24 Finance (55,13%), EC Finance (18,22%) ja AE Consulting (8,75%). Teistele aktsionäridele kuulub 17,9% aktsiatest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid