Eestis visiidil käinud Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsioon leidis, et meie eelarvepoliitika võib olla liiga leebe. Nad nentisid, et Eesti on viimasel kahel aastakümnel märkimisväärseid edusamme teinud, aga on ilmnenud tõsiseid ohumärke võimalikust survest konkurentsivõimele.

2023. aasta eelarvepuudujäägi vähendamiseks tuleks IMF-i hinnangul uurida eri võimalusi, sealhulgas avaliku sektori palgatõusu ohjeldamist ja mõne maksu kavandatust varem tõstmist. Neutraalne eelarvepoliitika aitaks vähendada hinnatõusu kinnistumise riski ja sellest tulenevat ohtu pikaajalisele konkurentsivõimele, rõhutas IMF.