Kõige rohkem kulutatakse igapäevastele ostudele keskmiselt raha Leedus, kus 14% elanikest on 30–50 euro suurune päevaeelarve. Eestis on selline eelarve 13%, Lätis aga vaid 8% küsitletutest. Leedus on ka oma naaberriikidest rohkem neid inimesi, kes kulutavad päevas 51–100 eurot (Leedus oli neid 3% vastanutest, Eestis ja Lätis aga 2%). Nii Leedus kui ka Eestis on 1% suurune elanikkonna rühm, kes kulutab iga päev 101–200 eurot.

Samal ajal eraldatakse igapäevaste kulutuste jaoks keskmiselt väiksemaid summasid. Kuni 10 euro suurune päevaeelarve on Lätis 14%, Leedus 12% ja Eestis 10% elanikest. Uuringu andmetel kulutab 11–20 eurot iga viies inimene ehk Lätis 20%, Leedus 19% ja Eestis 18% elanikest.

Eestis ja Leedus valitseb trend kulutada rohkem kui Lätis ning päevaste kulutuste summa kasvab alates 21–30 euro künnisest – sellised kulutused on Eestis 15%, Leedus 13% ja Lätis 11% elanikest.

Vaatamata kasvavale inflatsioonile ja elukalliduse tõusule ei määra üsna suur osa elanikkonnast oma igapäevastele kulutustele üldse soovitavat piiri – Eestis elab ilma konkreetse ühepäevase kulutuste künniseta inimesi 17%, Lätis 28% ja Leedus 22%. Seda trendi täheldatakse sagedamini nende elanike seas, kes teenivad kuni 1000 eurot kuus.

„Kui kõige olulisemaid igakuiseid kulusid, nagu näiteks üüri- ja kommunaalmakseid ning mitmesuguste teenuste eest tasumist, inimesed planeerivad, siis suhteliselt väikestele igapäevastele väljaminekutele sageli konkreetset piiri ei seata. Just nende järgi saab aga teha kindlaks kulutamisharjumused – näha, mille peale raha kõige sagedamini kulutatakse ja kust saaks kokku hoida. Sageli selgub ühe kuni kolme kuu igapäevaseid kulutusi üle vaadates, mille peale on raha kulutatud kas ebaotstarbekalt või planeeritust rohkem. Selline kulutuste üle arve pidamine aitab nii eelarvet korrastada kui ka mõista, kuidas oleks võimalik raha säästa või suuremate eesmärkide jaoks koguda,“ ütles Citadele panga jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

Kulutuste piiramise vajadust ei näe Eestis ja Leedus 6% ning Lätis 5% küsitlusele vastanutest.