Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on selgelt kõige soovitatum – seda soovitaks õppima minna 40% eestimaalasi. „Avalikkuses on pikka aega käsitletud seda teemat, kuidas meil on suur puudus arendajatest ja teistest IT-valdkonna spetsialistidest. Teadmine, et seal valdkonnas tööd jagub ning palgatingimused on head, kajastub ka uuringu tulemustes,“ rääkis Kantar Emori uuringuekspert Jaanika Hämmal. „Selge erinevus on naiste ja meeste eelistustes, kus meestele on endiselt sümpaatsemad reaalteadustega seotud erialad ning naistele tervise-, sotsiaal- ja humanitaarvaldkonna erialad,“ lisas ta.

Tehnikaalasid (elektroonika, mehaanika, energeetika, mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika jne) soovitab õppima minna 28% eestimaalastest ning tervise õppesuuna erialasid (arstiteadus, õendus, ämmaemandad, farmaatsia jne) 24% elanikkonnast. Lisaks neile erialadele on tõenäoline, et oma tuttava/sõbraga erialavalikuid arutades võidakse soovitada veel ärindust ja haldust (13%), õigusteadust (11%), sotsiaal- ja käitumisteadusi (7%) ning bioloogiat ja sellega seotud teadusi (7%).

Vaadates Eesti ülikoolide mainekust, on jätkuvalt selgelt mainekaim Tartu Ülikool, millele järgnevad Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikool.

Kantar Emor viib igal kevadel läbi ülikoolide maine uuringut, kus uuritakse Eesti ülikoolide ja kõrgkoolide tuntust ja mainet Eesti elanike hulgas. Selle aasta märtsis–aprillis toimus uuring juba 13. korda ning sellele vastas 1384 Eesti elanikku vanuses 15–60 eluaastat.