Märkimisväärne osa ehk 69% Eesti ettevõtjatest väljendas suurenenud palgaootuse täitmise pärast muret, mis on võrreldes Läti (58%) ja Leeduga (52%) oluliselt suurem näitaja.

Samas tuuakse raportis välja, et ligi pooled (48%) Eesti ettevõtetest kaaluvad kulude kärpimist, et lahendada arvukaid finantsprobleeme ja tulla toime kasvavate personalikuludega. Eelkõige uurivad kulude vähendamise võimalusi suured ettevõtted (56%) ja sektoritest pangandus ning rahandus (69%), telekommunikatsioon (64%) ja kindlustus (62%).

Seevastu vaid 32% Läti ja 36% Leedu ettevõtetest kaaluvad kulude kärpimist kui strateegiat majandushäirete ja -languse ohjamiseks. Need näitajad on väga sarnased Euroopa keskmise 36%-ga, mis rõhutab Eesti ettevõtete proaktiivset lähenemist kuluefektiivsuse poolele.

Intrum Balticsi tegevdirektor Ilva Valeika ütles järeldusi kommenteerides: „Eesti ettevõtjate kasvav mure seoses töötajate suurenenud palgasoovide rahuldamisega viitab arenevale majandusmaastikule. Intrumi uue Euroopa maksearuande andmed peegeldavad vajadust, et ettevõtted tasakaalustaksid neid soove kulude kärpimise strateegiatega tagamaks jätkusuutlik kasv ja konkurentsivõime.“

European Payment Report 2023 näitab ka laiemat suundumust kogu Euroopas, kuna üha rohkem ettevõtteid hakkas viimase kolme aasta jooksul kaaluma kulude kärpimist. 2021. aasta 28%-lt on kulude kärpimist kaaluvate ettevõtete osakaal tõusnud 2023. aastal 37%-ni, mis näitab kogu Euroopas kasvavat survet ettevõtete tõhususele.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid