07.11.2022 ostis klient Bigbox.ee internetipoest Samsung pesumasina-kuivati hinnaga 496 eurot. Umbes neli kuud hiljem, 09.03.2023 avastas ta pesu pestes, et pesumasin lekib. Selgus, et lekke põhjuseks on purunenud trumli tihend.

Ostja saatis koheselt e-kirja veebipoele, kust tal soovitati võtta ühendust Samsung kodumasinate garantiiremonti teostava ettevõttega Sevi Kodumasinad OÜ. Ostja saatis remondifirmale pildid, pärast mida sai ta vastuse, et tema kirjeldatud probleem saab tekkida ainult pesumasina vale kasutamise tõttu ja sellepärast ei kata kahjustust tootjapoolne garantii. Veebipood ei esitanud eksperdi arvamust ning otsus tehti kliendi saadud piltide põhjal. Ostja väitel puudus klienditoe esindajal pädevus sellise otsuse tegemiseks.

Ostja soovis, et ta pesumasin parandatakse garantii korras. Ta lisas, et talle on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi seoses probleemi mittelahendamisega. Veebipood ei võtnud rohkem ühendust kliendiga ning klient soovis pesumasina tagastada ja saada tagasi 496 eurot.

TTJA komisjon sõnas, et kliendi avaldus kuulub rahuldamisele. Nimelt on seadusega sätestatud, et ostjale üleantav ese peab vastama lepingutingimustele, eelkõige koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse ja pakendi osas. Klient nõudis pesumasina parandamist, kuid kaupleja keeldus sellest. Põhjenduseks tõi veebipood, et rike on tekkinud pesumasina ebaõige kasutuse tõttu. „Kaupleja ei ole vaidlusalust pesumasinat vaadelnud. Seega on arusaamatu, kuidas Kaupleja antud järelduseni jõudis,“ sõnas komisjon.

Ühe aasta jooksul alates ostjale üleandmisest ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. „Seega tarbijaga mittenõustumises korral oli kaupleja kohustuseks esitada tõend pesumasina lepingutingimustele vastavuse kohta. Kaupleja seadusest tulenevat tõendamiskohustust ei täitnud,“ selgitas komisjon. Klient tõendas, et ta maksis kauplejale 496 eurot. TTJA otsusega kuulub nõue rahuldamisele.