Tõusev intressimäär pole Eesti puhul ainus probleemne nähtus, mis Euroopa suurima majanduse langustrendi tõttu ilmneb.