Männiku sadam on koostatava Hiiumaa valla üldplaneeringus märgitud olemasoleva sadamana, mis ei ole kantud sadamaregistrisse. Seega võib sinna sadamaehitisi püstitada. Muu kasutusotstarbega hoonete püstitamiseks on vaja koostada üldplaneeringut muutev detailplaneering ja taotleda ehituskeeluvööndi vähendamist.

Enampakkumise alghind on 80 000 eurot.

„Suuruselt viies saar, pindalaks 19,3 km²,“ loevad suvitajad Kassari infotahvlitelt. Tegelikult pole Kassari saart enam olemas. Juba mitu aastat. Uudis jahmatas isegi kohalikke elanikke. Nimelt liideti Kassari saar 2015. aastal Hiiumaaga, kirjutab Maaleht.

Eesti suurimate saarte esikümme praegu:

1. Saaremaa 2683,25 km²

2. Hiiumaa 1018,49 km²

3. Muhu 204,86 km²

4. Vormsi 93,34 km²

5. Naissaar 18,93 km²

6. Kihnu 17,10 km²

7. Väike-Pakri 13,50 km²

8. Suur-Pakri 12,68 km²

9. Ruhnu 11,87 km²

10. Vilsandi 9,39 km²