Kui eelmise aasta esimese kvartalis oli miinuseks 1,35 miljonit eurot, siis nüüd 641 000 eurot. Seega vähenes kahjum enam kui poole võrra.

„Hoolimata keerulisest majanduskeskkonnast on mitmeid valdkondi, kus arengud liiguvad grupi jaoks õiges suunas. Kulude optimeerimisega, efektiivsuse tõstmisega ja kasumlikkuse parandamisega seotud protsessid jätkuvad ning eelnevatel perioodidel tehtud otsused avaldavad juba positiivset mõju grupi finantstulemustele,“ sõnas Baltika tegevjuht Brigitta Kippak börsiteates.

Grupi esimese kvartali müügitulu kõikide kanalite peale kokku oli 2,16 miljonit eurot (+4,1%). Esimeses kvartalis sulges Baltika mh oma Ivo Nikkolo kaupluse Leedus Vilnius Akropolise ostukeskuses seoses rendilepingu lõppemisega. Samas taasavati Eestis Suur-Karja tänaval olev brändikauplus, mis suleti 2020. aasta novembris COVID-pandeemia tõttu. Veel asendas Baltika oma vana Ivo Nikkolo kaupluse Galleria Riga kaubanduskeskuses uue Ivo Nikkolo kontseptsioonikauplusega.

Veebruarikuus alustas Baltika ettevalmistustega ärilt ärile (B2B) turule sisenemiseks. B2B segmendis on grupi fookus suunatud äripartnerite leidmisele hulgi- ja konsignatsioonimüügis nii Baltikumis kui ka Baltikumist väljaspool. B2B segmenti sisenemise eesmärk on toetada Ivo Nikkolo toodete müügikasvu, brändi tuntuse kasvu ja stabiliseerida grupi likviidsuspositsiooni.

„Grupi juhatus hindab esimese kvartali tulemusi positiivseks. Grupp suutis kasvatada Ivo Nikkolo toodete müügitulu ning oluliselt parandada grupi brutokasumlikkust. Järjepidev efektiivsuse suurendamine ja kahjumlikke poodide sulgemine on järkjärgult parandanud grupi finantsnäitajaid. Efektiivsuse suurendamine on ka edaspidi grupi fookuses,“ lisas Kippak. Viimastel aastatel on suletud hulganisti kaupluseid: kui 2019. aasta märtsi lõpu seisuga oli Baltikal 91 poodi, siis nüüd esimese kvartali lõpuks oli neid alles 25.

Baltika lisas veel, et aprillis-mais on müük püsinud samal tasemel, mis eelmisel aastal, kuid müük ruutmeetri kohta on kasvanud kuuendiku võrra.