„Seadusest tuleneb üheselt, et universaalteenust osutatakse lepingu alusel, universaalteenusel põhineva lepingu sõlmimisega lõpeb tarbimiskohas seni kehtinud elektrileping,“ kinnitab tarbijavaidluste komisjon. Elektrum ei suutnud tarbijakaitsele tõestada