Tehing viiakse lõpule pärast vajalike kooskõlastuste saamist Konkurentsiametilt ja täiendavate toimingute läbi viimist.

SKARABEUS Julgestusteenistus OÜ on üle-Eestiline turvaettevõtja osakondadega Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kesk-Eestis, mis osutab mehitatud valve-, patrulli- ja tehnilise valve teenuseid. Ettevõtte käive 2022. aastal oli 3,1 miljonit eurot ja seal töötab 168 inimest.

Viking Security käive 2022. aastal oli 15,1 mln eurot, millega ollakse Eestis turuosalt kolmandal positsioonil. Tegevusvaldkondadeks on turvalahenduste loomine, turvasüsteemide projekteerimine, ehitus ja hooldus, mehitatud ja tehnilise valve teenused, sularahavedu, tuleohutusteenused ja inventeerimisteenused.

SKARABEUS Julgestusteenistus OÜ osaluse omandamine võimaldab Viking Security’l ettevõtte sõnul tugevdada oma kõigi valdkondade äritegevust. Kahe ettevõtte ühinemine annab väidetavalt positiivset sünergiat läbi tugeva valdkonna oskusteabe liitmise, tegevusvõimekuse kasvu ja kuluefektiivsuse. Tehing loob börsiteate järgi võimaluse jätkata edukat kasvu ja arendada uusi teenuseid.

2021. aastal teenis Skarabeus 3,4 miljonit eurot käivet ning puhaskasumiks kujunes 2812 eurot. Ettevõtte suuromanik on Ivar Lustverk.