Minister Tiit Riisalo sõnul on oluline ettevõtjate liikumine keskkonnasõbralikemate energiaallikate suunas. „Taastuvenergia kasutamine aitab vähendada nii ettevõtte keskkonnajalajälge kui kindlustada ettevõtjate varustuskindlust. Kuigi kevadsuvisel perioodil on odavama hinnaga elektrit rohkem, aitab taastuvenergia tootmisesse ja salvestamisse investeerimine tagada ettevõtte jaoks madalamad kulud kogu aasta lõikes. Riigipoolne toetus aitab seda protsessi kiirendada ning ettevõtjatele soodsamaks muuta,“ sõnas minister.

Toetus on suunatud peamiselt töötleva tööstuse ettevõtetele ja määruse alusel toetatakse ettevõtjate üleminekut taastuvenergia allikale, samuti salvestusseadmete soetamist ning liitumist kaugküttevõrguga.

Toetust makstakse kuni 200 000 eurot väikeettevõtja puhul ning kuni 500 000 eurot keskmise suurusega ja suurettevõtja puhul. Toetuse osakaal saab moodustada 20-40 protsenti investeeringu mahust ning kui investeering tehakse väljapool Tallinna ja Harjumaad, lisandub toetuse maksimaalsele osakaalule kümme protsenti.