Kohus selgitas, millistel juhtudel on sotsiaalse infrastruktuuri tasu küsimine põhimõtteliselt lubatav ja kuidas selles kokku saab leppida. Tegemist on olulise lahendiga, kuna arendajatelt sotsiaalse taristu tasu küsimine on suuremates kohalikes omavalitsustes ja eriti Harjumaal üsna levinud ja arendajate jaoks väga suurt arusaamatust ja meelehärmi tekitav.

Mida kujutab endast sotsiaalse taristu tasu?