Kui alampalgaga koristajaid on Eestis kokku 1100, siis alampalka saavaid õmblejaid vaid 200. Koristajatest ei jää väga palju maha ka veoautojuhid. Alampalga eest sõidab veoautoga täna ringi 960 inimest.

Kus aga elavad alammakstud inimesed ning millises vanuses on kannatanuid kõige enam?