Täna on valitsus pakkunud välja, et pankade tulumaks võiks tõusta 14 protsendilt 22 peale ja seda makstaks juhul, kui tekib kasum, kuid pankadele sobiks Akkermanni sõnul paremini, kui kehtiks samasugune regulatsioon, mis on sätestatud tulumaksuseadusega teistele ettevõtetele ehk tulumaks tasutaks juhul, kui makstakse välja dividend. „Välispankade, Rootsi pankade esindajad ei ole olnud nii tugevalt sellel seisukohal, on kinnitanud, et dividendipoliitikas muudatusi ette ei ole näha,“ ütles ta pärast tänast rahanduskomisjoni arutelu rahvusringhäälingule.

Pankade tulumaksu tõstmise vastu keegi endise rahandusministri sõnul ei vaidle ning kokkulepet otsitakse just maksustamise ajahetke osas: kas see toimuks avansiliselt või nagu teiste ettevõtete puhul kasumi väljamaksmisel.

Akkermann leiab, et avansilise tulumaksu säilitamine on oluline, sest pankadel on suured kasumid ning riigil on tarvis tulusid suurendada. „Teine asi on see, miks jätta dividendide võtmise ajaks. Ta toetab meie enda kodumaiseid panku, mis kasvavad kiiremini ja ei soovi dividende välja võtta,“ ütles Akkermann.

Koalitsioonis otsitakse kompromissikohta ning arutatakse erinevate variantide üle, kuid eelkõige on mure opositsiooniga kokkuleppe saavutamine.

Akkermann ei osanud ringhäälingule öelda, milline mõju oleks eelarveleoodatust väiksemal, 16%-lisel avansilise tulumaksu tõstmisel. Komisjoni plaani kohaselt tehakse menetluslikud otsused maksumuudatuste osas hiljemalt järgmisel teisipäeval.