Naised eelistavad Eestis pigem tähtajalisi hoiuseid ja fonde, samal ajal kui mehed paigutavad oma raha enam võlakirjadesse, börsil kaubeldavatesse fondidesse ehk ETF-idesse ja aktsiatesse.

SEB eraklientide segmendijuht Evelin Koplimäe selgitas, et panga statistika järgi on naised, kes tegelevad investeerimisega, meestest vähem riskialtimad ning otsivad võimalusi pigem raha hoiustada. „Iga finantsinvesteeringuga käivad kaasas riskid ning nende hindamine on äärmiselt oluline. Hoides oma raha tähtajalistel hoiustel või ostes fondi osakuid, on investeeringult teenimisvõimalus riskantsematest finantsinstrumentidest madalam. Kuid see võib pikaajaliselt aidata oma sääste inflatsiooni ja sellega kaasneva ostujõu languse eest paremini kaitsta ning vara väärtust säilitada ja kasvatada, kui võrrelda raha hoidmisega kontol nullilähedase intressiga,“ täiendas Koplimäe.

Ta tõi esile, et 58% Eesti naistest, 56% Läti ja lausa 63% Leedu naisinvesteerijatest eelistavad tähtajalisi hoiuseid, mis tagab neile fikseeritud perioodil raha hoiustamise ja väikese kasvu. Baltikumi mehed, kes tegelevad investeerimisega, on aga riskialtimad ja ühed populaarsemad finantsinstrumendid nende seas on ETF-id ja aktsiad. Eestis on neisse raha paigutanud vastavalt 67% ja 61% meestest, Lätis 66% ja 57% ning Leedus 69% ja 68%.

„Investeerimismaailmas loetakse ETF-e ja aktsiaid keskmise või ka kõrgema riskitasemega finantsinstrumentideks, mis pikaajalisema investeeringu korral võivad olla kõrgema tootlikkusega, kuid on seetõttu ka turutrendidest rohkem mõjutatud,“ nentis Koplimäe.

Ebakindlus tuleviku ees mõjutab investeerimisega alustamist

Koplimäe sõnas, et kuigi aasta-aastalt on Eestis investeerimishuviliste arv kasvanud, siis viimase aasta keerulisem majandusseis, mil inimeste igapäevast finantsseisu mõjutab nii kõrge inflatsioon kui ka ebakindlus tuleviku ees, on kindlasti avaldanud teatavat mõju ka investeerimisega alustamisele.

Uuringud näitavad, et inimesed pelgavad investeerimisega alustamist eelkõige sellepärast, et nende arvates pole neil piisavalt sääste, teadmisi või aega. Samuti kardetakse võimalikke kahjusid, aga ka seda, et keeruline on teha ostu- ja müügiotsuseid.

„Finantsinstrumente liigitatakse nende tüübi, keerukuse ja investeerimisriski järgi. Madala riskitasemega finantsinstrumendil on tavaliselt lihtne struktuur, mida on ka alustaval investeerijal kerge mõista, samal ajal kui kõrge riskiga finantsinstrumentidel on keerukam struktuur, mis nõuab suuremaid finantsvaldkonna teadmisi,“ selgitas Koplimäe.

Investeerimishuvilisel, kes pole seni veel oma raha paigutanud, soovitas SEB eraklientide segmendijuht kindlasti alustada baasteadmiste omandamisest ning leida personaalne investeerimislahendus, mille abil saab teha esimesed sammud väikeste summadega. „Ka igakuiselt veidi investeerides saab kätte esimese kogemuse ja seeläbi oma teadmisi investeerimisvaldkonnast kasvatada. Nii saab näiteks SEB roboinvestori abil igakuiselt oma võimalustele ja eelistustele vastavalt paigutada raha nii SEB investeerimisfondide osakutesse kui ka panga poolt valitsetavasse väärtpaberiportfelli, mis koosneb ETF-idest,“ nentis Koplimäe.