Kliimaminister Kristen Michali sõnul on plaani eesmärk luua ettevõtetele konkurentsieelis ning Eesti inimestele parem toimetulek.

„Riigi eesmärk on, et tarbija saaks puhast energiat soodsa hinnaga. Soodsam energia hind aitab inimestel paremini toime tulla ning taastuvenergia loob Eesti ettevõtlusele võimaluse olla tänu väiksemale keskkonnajalajäljele turgudel konkurentsivõimelisem,“ lausus kliimaminister Kristen Michal. „Muudame uute taastuvenergia tootmisvõimsuste sünni lihtsamaks, liites erinevate lubade küsimise. See muudab protsessi paremini kontrollitavaks ning vähendab oluliselt bürokraatiat. Tulemuseks on parem energiahind ja paremad võimalused majanduskasvuks.“

Praegu on meretuulepargi rajamiseks vajalik taotleda kolm erinevat luba – hoonestusluba, vee erikasutuse keskkonnaluba ja ehitusluba. Eelnõuga plaanitakse luua eraldi meretuulepargi hoonestusloa menetluse võimalus, mis ühendab edaspidi kõik kolm mainitud luba.

„Plaanitud muudatustega hoiame kokku kõigi osapoolte aega ja töökoormust. Taotleja ei pea edaspidi korduvalt erinevaid taotluseid esitama, sest kogu menetlusprotsess läbitakse ehitisregistris ühe töövoona. Ka menetluse läbipaistvus suureneb, sest taotluse menetlemise seis ja hoonestusloa kohta esitatud märkused on kogu protsessi jooksul kõigile osalistele näha,“ selgitas Michal.

Lisaks plaanitakse tõhustada keskkonnamõju hindamise (KMH) menetlust tervikuna, seda nii taastuvenergiarajatiste kui ka teiste projektide jaoks. Peamiste muudatusena ühildatakse senised eraldiseisvad KMH materjalide seisukoha küsimise ja avalikustamise etapid ning kaotatakse KMH aruande kooskõlastamise nõue, mis lühendab selle menetlusaega nelja kuu võrra.

Samuti luuakse erisus olemasolevate taastuvenergiarajatiste ajakohastamise projektide kiireks keskkonnamõju hindamiseks, mis võimaldab vajaliku tegevusloa väljastada kuue kuuga. Kui ajakohastamise maht ei ületa 15 protsenti jaama olemasolevast võimsusest, on tähtajaks kolm kuud. Seni on ajakohastamiseks vajalikud menetlused võtnud tavapäraselt aega rohkem kui aasta.