Circle K Baltikumi personalidirektor ja juhatuse liige Piret Kask selgitas, et kolme Balti turu juhtimise võttis üle Baltikumi ülene juhtkond. Juhtimine koondus Baltikumiülese juhtkonna kätte, kuhu kuulub esindaja igast Balti riigist.

Baltikumiülest juhtkonda asus juhtima senine Cirlce K Leedu äriüksuse juht Skirmantas Mačiukas. Eesti poolt kuulub Baltikumi juhtkonda senine Circle K Eesti äriüksuse juhi kohusetäitja, juhatuse liige ja personalidirektor Piret Kask.

„Baltikumiülene juhtimine ja ressursside ühendamine annab meile paremad arenguvõimalused ning tugevama positsiooni turul. Meie jaoks on väga oluline olla nii Eestis, Lätis kui ka Leedus kohalikul tasandil tugevalt esindatud. Igas riigis on jätkuvalt tugevad kohalikud valdkonnajuhid ja meeskonnad, kes tunnevad kõige paremini kohalikke kliente ja turgu. Restruktureerimine muudab tööjaotuse ka efektiivsemaks ning loob sünergiat, mille abil saame oma klientidele pakkuda veelgi paremat teenust,“ ütles Kask. Ta lisas, et tsentraliseeritud juhtimine sarnaneb Circle K äriüksuste juhtimisskeemile mujal maailmas.

Restruktureerimine toob kaasa ka kontoritöötajate arvu vähendamise Baltikumi äriüksustes. Eesti kontoritöötajatest koondatakse 6 inimest, Lätis 5 inimest ja Leedus 6 inimest. Kask lisas, et teenindusjaamades töötajate arvu ei vähendata.