Tõusvate intresside ja tugeva konkurentsi keskkonnas kergitas LHV Pank hiljuti tähtajaliste hoiuste eest makstava intressimäära varasemast oluliselt kõrgemaks. Aastasele hoiusele pakub LHV 4% intressi, samuti tõstis LHV lühema tähtajaga hoiuste intressimäärasid: ühekuulisele tähtajalisele hoiusele pakub pank 1,75% aastaintressi, kolmekuulisele 2,50%, kuuekuulisele 3,00% ja üheksakuulisele tähtajalisele hoiusele 3,50% aastaintressi.

LHV treasury juhi Kadri Haldre sõnul kannustab parem hoiuseintress säästmist ja parandab seega ka majanduse tervist. „Intressitõusude tulemusel on näiteks LHV-s tähtajaliste hoiuste maht aastaga kolmekordistunud ning sama raha saame kasutada Eesti inimestele ja ettevõtetele laenude andmiseks. Kuna soovime hoiustamist veelgi toetada, on LHV-s tähtajalise hoiuse intress ka Euriborist kõrgem,“ rääkis Haldre. LHV-s on ainuüksi sel aastal sõlmitud üle 21 tuhande tähtajalise hoiuse lepingu.

Haldre sõnul on eraisikute seas kõige levinum valik 12-kuuline hoius – seda peetakse vaba raha paigutamisel optimaalseks perioodiks. „Sel aastal sõlmitud tähtajalistest hoiustest on 71% olnud üheaastase tähtajaga. Iga kliendi enda valik on, milline periood hoiustamiseks tema võimaluste ja plaanidega kõige paremini sobib. Euroopa Keskpanga rahapoliitilisi otsuseid ning sellest tulenevalt ka intressimäärade kulgu on keeruline pikalt ette ennustada, kuid ilmselt on suurem osa tõusust tänaseks juba läbitud,“ sõnas ta. Haldre sõnul on oluline meeles pidada, et kuigi pole välistatud, et hoiuseintressid võivad veel tõusta, teenib tähtajaline hoius suuremat intressi kui pangakontol seisev vaba raha.

Haldre hinnangul on erinevusi näha eraisikute ja ettevõtete hoiustamiskäitumises. „Kui eraisikud otsustavad pigem aastase hoiuse kasuks, siis ettevõtete puhul on suuremate summade hoiustamisaeg tavapäraselt lühem – sel aastal sõlmitud tähtajalistest hoiustest on kõige suurema mahuga just lühemad hoiused. See näitab, et ärikliendid on üldiselt eraklientidest altimad vaba raha paigutama, et sellelt intressi teenida. Sealjuures on ärikliendid raha paigutamise võimaluste ja riskide osas kõrge teadlikkusega ning jälgivad parimaid pakkumisi,“ sõnas Haldre.

Lisaks tähtajalise hoiuse intressidele tõstis LHV Pank ka äriklientidele mõeldud nõudmiseni hoiuse intressi, mille järgi makstakse ettevõtetele arvelduskontol 20 000 eurot ületavale summale harjumuspärasest oluliselt kõrgemat intressi ehk 1,00%.

Praegune intressitase on ajalooliselt kõrge. Tähtajaliste hoiuste intressid olid Eestis viimati sellisel tasemel 2009. aasta alguses, mil käibel olid veel Eesti kroonid – alates eurole üleminekust on taoline intressitase esmakordne.

Tähtajalise hoiuse lepingu sõlmimine LHV internetipangas on lihtne, valides „Hoiuse avamine“ ja määrates hoiuse tähtaja. Tähtajaline hoius on turvaline viis säästude kasvatamiseks, kuna tagatisfondi toel on kliendi LHV pangas hoitavad hoiused kuni 100 000 euro mahuni täielikult garanteeritud.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 930 inimese. LHV pangateenuseid kasutab aprilli lõpu seisuga 394 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 131 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 158 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Jaga
Kommentaarid