Pank omandab omakapitali investeeringu näol Sunlys vähemusosaluse. See lõpetab ühtlasi 2022. aastal alanud Sunly kapitali kaasamisringi, tehes uute investeeringute kogumahuks ligikaudu 230 miljonit eurot.

EBRD investeering võimaldab Sunlyl laiendada oma taastuvenergia tootmisvõimsust Baltikumis ja Poolas, mis on ülioluline kasvuhoonegaaside heitkoguste märkimisväärseks vähendamiseks ja piirkonna energiajulgeoleku edendamiseks.

EBRD Euroopa energiavaldkonna juht Grzegorz Zielinski sõnas: „Meil on hea meel olla Sunly partner ja toetada nende kasvuteekonda. Kiiresti kasvavad taastuvenergia arendajad, nagu Sunly, on Eesti ja lähipiirkonna kliimaeesmärkide saavutamisel kesksel kohal, ning me jagame hea meelega oma teadmisi, kasvatamaks Sunly võimekust ja panustamist piirkonna rohelisele energiale üleminekul.“

Sunlysse investeerides liitub EBRD institutsionaalsete investorite grupiga, mida juhib Mirova, jätkusuutlikule investeerimisele pühendunud investeerimisfond. Nagu Mirova, aitab ka EBRD Sunlyl tugevdada ettevõtte keskkonna-, sotsiaalseid ja üldjuhtimise tavasid, keskendudes eelkõige tarneahela riskide ja probleemide juhtimisele.

Sunly tegevjuht Priit Lepasepp kommenteeris: „Oleme rõõmsad, et meid toetab selline silmapaistev ja mõjukas puhta energia investor nagu EBRD. Nende pühendumine jätkusuutliku majanduskasvu edendamisele on kooskõlas Sunly missiooniga ning oleme uhked, et pank on meie investoriks energiaturvalisuse tagamisel Baltikumis ja Poolas.“