„Viimased nädalad on olnud töised ja maksumuudatuste teemal on käinud korralik debatt. Tänan avalikkust ja kõiki, kes kaasa mõtlesid ja sisukat tagasisidet andsid. Sellest lähtuvalt tegime ka mõned muudatused, mis paremini arvestavad meie ettevõtluskeskkonnaga,“ sõnas rahandusminister Mart Võrklaev.

„Kuigi opositsioon soovis sõnades avatud debatti ja me seda pakkusime, lüües maksueelnõud lahku ja otsides kompromisse, siis kahetsusväärselt oli nende ainus soov muudatusi üksnes takistada ja peame neli eelnõud nüüd usaldushääletusega vastu võtma,“ lisas ta.

Tõusevad majutuse ja ajakirjanduse käibemaks

Majutuse käibemaksumäär tõuseb 2025. aastast 13 protsendile. „Turism on oluline osa meie majandusest, mis vaikselt on hakanud august välja tulema ja taas kasvama. Et nad saaksid edasi kasvada ja riik saaks ka sektori arengust täiendavat maksutulu, tõime nende maksumäära algselt kavandatust väiksemaks,“ selgitas rahandusminister.

Kui käibemaksu kaks n-ö soodusmäära on 2025. aastast 9 ja 13 protsenti ning kolmandat ehk 5-protsendilist maksumäära me enam kasutada ei saa, tõuseb pisut ajakirjandusväljaannete käibemaks.

„See ei tähenda, et me ei hindaks vaba ajakirjandust ja meedia olulisust. Hindame endiselt ja kõrgelt. Aga maksumäära langetamine olukorras, kus see kõikidel teistel tõuseb, ei oleks õiglane. Tänastes oludes on vajalik meie kõigi solidaarne panus,“ sõnas Võrklaev ja lisas, et ajakirjanduse käibemaksumäär tõuseb 5 protsendilt 9 protsendile ehk samale tasemele, kus see oli kuni eelmise aasta augustini.

Pankade avansilise makse osas leppis valitsus kokku tulumaksumäära 18 protsenti, mis on 4 protsendipunkti kõrgem kui praegu. „Pangad on võrreldes teiste ettevõtetega mõnevõrra erilisemas olukorras ja teevad igas kvartalis avansilise makse eelmise kvartali kasumilt, seda ka juhul, kui nad dividende ei jaga. See toob meile aastas hinnanguliselt 15–20 miljonit lisaraha,“ märkis rahandusminister.

„Sellega on põhjendatud ka makse mõnevõrra väiksem määr, et pankadele jääks kätte rohkem kapitali, mida läbi ettevõtete meie majandusse tuua. Eriti oluline on see Eesti kohalike pankade jaoks, kes soovivad kiirelt kasvada ja panustavad jõuliselt nii meie rohereformidesse kui regionaalsesse arengusse läbi kohalikele ettevõtetele laenu andmise,“ lisas Võrklaev.

Maksuvaba tulu suureneb

Ülejäänud maksumuudatuste osas valitsus varasemaid otsuseid ümber ei vaadanud. Muudatuste raames tõuseb käibemaksumäär 2024. aastast 22 protsendile ja samale tasemele tõuseb 2025. aastast ka tulumaksumäär. 2025. aastast hakkab kehtima ühetaoline maksuvaba tulu 700 eurot kuus kõikidele Eesti inimestele.

Lisaks tõstetakse hasartmängumaksu ja kehtestatakse 2024. aastast alkoholi- ja tubakaaktsiisi 5-protsendine tõusuredel.

Maksupakett on nelja eraldi eelnõuna kolmapäeval riigikogus arutamisel koos valitsuse usaldushääletusega.