Iga peatus on määratud tsooni lähtuvalt alast, kus peatus paikneb, ja hind muutub, kui ületada tsoonipiiri. Uus piletisüsteem loob sõitjatele võimaluse soetada perioodipilet, mis annab püsisõitjale hinnavõidu. Lisaks on loodud mitmeid maakonnaüleseid perioodipileteid.

Ühistranspordikeskuse tegevdirektor Andrus Nilisk sõnas, et ühistranspordikasutajate arvu saab tõsta vaid juhul, kui ühistranspordi kasutamine on mugav ja kiire. „Tsoonisüsteemile üleminek just selle eelise reisijale loobki – luues väärtust loome võimalusi,“ märkis ta.

Endiselt kaugustariifilt tsoonisüsteemile üleminekuga luuakse võimalus piletitoodete mitmekesistamiseks ja kiiremateks ühendusaegadeks. Uus piletisüsteem loob võimaluse soetada perioodipileteid, mis aitavad püsisõitjal soodsamalt sõita ja muudavad sõidukisse sisenemise kiiremaks ja mugavamaks. Loodavad perioodipiletid võimaldavad püsisõitjal soetada endale kas tsoonisiseseid, tsoonidevaheliseid või maakonnaüleseid piletitooteid. Samuti luuakse ühistooteid Tallinna, Elroni ja maakonna ühistranspordi kasutamiseks.

Alles jääb võimalus osta üksikpilet juhilt sularaha eest, samas suureneb e-rahaga pileti ostmise soodustus varasemalt 20 protsendilt 25 protsendini.

Laiendades tsoonisüsteemi Raplamaale, Läänemaale ja Lääne-Virumaale, minnakse üle ka uuele piletimüügiveebile www.ytkpohja.pilet.ee, mis avatakse kasutajale ostude teostamiseks 1. juulil. Praegu kasutusel olev piletiveeb jääb mõneks ajaks veel paralleelselt toimima, kuid võimaldab osta juba eelnevalt kehtinud tooteid Harjumaale. Uusi tooteid sinna ei lisata.