Suurima ühe korraga välja makstud toetuse sai Elektrilevi OÜ 2021. aastal keskkonnainvesteeringute keskuselt summas 87 185 498 eurot. Elektrilevile järgnesid Eesti Raudtee, kes sai 2015. aastal 53 926 209 euro suuruse toetuse riigi tugiteenuste keskuselt (RTK), ning Tallinna Lennujaam, kes sai samuti RTK-lt 2015. aastal 35 000 000 eurot rahalist abi.

Tutvu lähemalt 50 ettevõttega, kes on viimase kümne aasta jooksul riigilt enim toetusi saanud.