„Ka andmekaitse inspektsioon on saanud mitmeid kaebusi seoses Google Analyticsi kasutamisega, sh organisatsioonilt NOYB-lt (andmekaitseorganisatsiooni None of Your Business – toim) juba aastal 2020,“ kinnitab andmekaitse inspektsiooni avalike suhete nõunik Katrin Haug.

Eestis algatatud menetlused on aga lõpetatud. „Inspektsiooni järelepärimise peale kõrvaldas Eestis menetluses olnud ettevõte