„Õigel ajal aruande esitamata jätnud ühingutele on Tartu maakohtul ehk registripidajal võimalik määrata rahatrahv või nad registrist kustutada,“ sõnab justiitsministeeriumi kohturegistrite talituse juhataja Margit Veskimäe.