Kohtus vaidlesid kaks ettevõtet selle üle, kas „pöial püsti“ emotikon tähendas lepinguga nõusolekut või mitte. Nimelt soovis üks ettevõte teiselt vilja osta ning saatis viljatarnijale vastavad dokumendid koos teatega „Palun kinnitage leping“. Tarnija esindaja vastas püstise pöidlaga ning esimene ettevõte tõlgendas seda lepingu sõlmimisena.

Tarnija jättis aga vilja kohale toimetamata. Nende sõnul näitas püstine pöial vaid seda, et nad olid teate kätte saanud. Advokaat lisas, et tema klient ei ole emotikonide ekspert ja ei ole nende tähendust guugeldanud.

Kohtunik Timothy Keene otsustas siiski, et kuigi pöidlaga emotikon oli „ebatraditsiooniline vahend dokumendile alla kirjutamiseks, siis antud olukorras oli see siiski sobiv viis allkirja edastamiseks“.

Kohus leidis seega, et leping oli sõlmitud ja viljatarnija oli seda rikkunud. Kohtunik mõistis välja kahjutasu summas 82 200,21 Kanada dollarit pluss intressid.

Viljatarnija advokaadi sõnul võib see otsus avada uue Pandora laeka, kui kohtud peavad hakkama otsustama, mida mingi emotikon tähendab. Kohtu esindaja lükkas selle ümber. „Kohus ei saa ega peakski tehnoloogia arengut tagasi hoidma. See näib olevat Kanada uus reaalsus ja kohtud peavad olema valmis sellega tegelema,“ sõnas ta.