„Võrreldes 2001. aastaga suurenes maa väärtus 2022. aasta maa korralise hindamise tulemusel keskmiselt 8,3 korda, kuid teatud piirkondades ja teatud kinnisasjade puhul on maa väärtus kasvanud veelgi rohkem.“