Kaks põlevkivitööstusele ülesehitatud suurfirmat otsivad viise, kuidas viia ellu rohepööre ja mis oleksid alternatiiv põlevkivi kasutamisele. Varasemad keskkonnaprobleemi tekitajad panevad püsti tehaseid, kus hakatakse nüüd hoopis jäätmeid ümber töötlema. Kui suudame need kokku koguda, siis on need tehased valmis ümber töötlema kõik meil üle jäävad vanad rehvid ja plastijäätmed. Tegelikult hakkab tehaste tootmisvõimsus olema nii suur, et need võiksid aidata plastijäätmete ja vanade rehvide probleemi lahendada ka Baltimaades ja terves Läänemere regioonis. Eesti Energia ja VKG jaoks on jäätmed uus nafta ja põlevkivi. Jäätmeid vajatakse nii palju, et neid hakatakse Eestisse vedama ja inimestele võib korralikult sorditud plasti ära andmine muutuda sissetuleku allikaks.