Startup Estonia seire projektijuht Signe Reinumägi tõi välja, et kolmas koht tugevalt alustajate pingereas tugevdab Eesti tuntust kiiresti kasvava tehnoloogiakeskusena. „Uuring toob Eesti iduettevõtete ökosüsteemi tugevusena välja soodsad globaalse kasvu võimalused. Kasvavate tehnoloogiakeskuste hulgas tõi meile jõudsa tõusu varajase faasi rahastuse kasv, mis ületas mullu 2021. aasta näitajat ligi poole võrra,“ selgitas Reinumägi.

Euroopa suurimad iduettevõtete keskused on London, Berliin, Amsterdam, Pariis ja Stockholm. Raport toob välja, et vaatamata keerulisele geopoliitilisele ja majanduslikule olukorrale oli möödunud aasta Euroopa tehnoloogiasektori jaoks kasvutempolt teisel kohal 2021. aasta järel.

Globaalses ökosüsteemide pingereas hoiavad esimesi kohti Silicon Valley, New York ja London. Samas tuuakse raportis välja, et edetabelis liidripositsiooni alates 2020. aastast hoidev Silicon Valley ei pääsenud kahanemisest. Suurtest globaalsetest ökosüsteemidest aeglustub ka Hiina kasv, kuna riik on kannatanud tugevate piirangute tõttu ning Hiina tänane kasv on aeglasem kui enne pandeemiat. Samal ajal teeb edusamme India, kellest sai hiljuti kõige suurema rahvaarvuga riik ning kus on ka startup-ökosüsteemi toetamiseks riigi poolt palju ära tehtud, sh investeeringud infrastruktuuri ning kasvule ja investeeringutele suunatud poliitikad ja reformid.

Raporti autorid toovad välja, et mitmed Euroopa riigid rakendasid 2022. aastal meetmeid iduettevõtete toetamiseks ja talentide meelitamiseks enda riiki. Järjest olulisemat rolli mängivad ka kohalikud kohanemisprogrammid. Eesti tugevusena tuuakse raportis välja Work in Estonia portaali, mis lisaks viisaga seotud küsimustega tegelemisele vahendab ka sisseelamiseks vajalikku infot ja tööpakkumisi, toetades välismaalt tulnud perede kohanemist.

Turud taastuvad vaatamata muutlikkusele ning olulist rolli mängivad selles tehnoloogiaettevõtjad, kes reageerivad olukorrale ja otsivad uudseid lahendusi. „Ka ajaloos tagasi vaatamine annab aluse arvata, et majanduslik madalseis võib uutele ettevõtmistele hoo sisse lükata. Kapital ja talent koondatakse ettevõtetesse, mis loovad väärtust ning on konkurentsivõimelisemad,“ lisas Reinumägi.