„Sama jama, kaupa pole ja raha ka ei tagastata. Ma ei mõista, kui sellel ettevõttel on nii palju jamasid, kuidas nad pole veel TTJA mustas nimekirjas,“ kirjutas üks pettunud klient sotsiaalmeedias. „Ootan samuti juba mai lõpust raha tagastust,“ teatas teine. Lisaks neile leiab Facebookist veel kümneid pahaseid kliente, kes pole shoppa.ee veebilehelt tellitud kaupa kätte saanud.

TTJA tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi nõustamise ekspert Margot Leen kinnitas, et amet alustas veebikaubamaja tegevuse alusel järelevalvemenetluse.

Kui kaupleja ei ole tellimust täitnud lubatud aja jooksul, võib tarbija ka lepingust taganeda. Taganemisavalduse saab tarbija saata kauplejale nt e-posti teel. Kauplejal on võimalik kohustus täita pangaülekandega. „Kuna pangaülekanne võtab üldjuhul väga vähe aega, ei ole põhjendatud tagasimaksmisega viivitamine rohkem kui mõned päevad,“ ütles Leen.

Kui kaupleja ei vasta või tarbija ei nõustu saadud vastusega, saab tarbija pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole lehel https://ttja.ee/avalduse-esitamine. Avaldusele tuleb lisada koopiad kõikidest asjassepuutuvatest dokumentidest (arve, maksmist tõendav dokument – maksekorraldus pdf-i kujul, tellimus, kaebus kauplejale, kaupleja vastus jne). Tarbija kaebuse menetlemine tarbijavaidluste komisjonis toimub asjas olevate kirjalike dokumentide alusel ja kui tarbijal ei ole võimalik esitada dokumente, mis kinnitaks juhtunut, ei pruugi kaebuse menetlemine olla edukas.