Ettevõtte tulemused paljudes valdkondades andsid käesoleva aasta II kvartali puhaskasumiks kokku 33,4 miljonit eurot (2022. aasta II kvartali puhaskahjum 0,7 miljonit eurot).

Ettevõtte täna avaldatud II kvartali aruande kohaselt vedasid kontserni laevad kvartalis kokku 1 541 081 miljonit reisijat (2022. aasta II kvartalis 1 552 174 reisijat), mis on 0,7% vähem kui 2022. aasta samas kvartalis. Samuti vedas ettevõte selle aasta II kvartalis mullusega võrreldes 22% võrra vähem kaubaveoühikuid, kokku 85 359 ühikut (109 380 ühikut 2022. aasta teises kvartalis).

„2023. aasta esimese poolaasta tulemused on head ning kinnitavad viimase paari aasta jooksul tehtud erinevate otsuste õigsust. Prahtimislepingute positiivne mõju meie majandustulemustele on vaieldamatu, eriti praegusel ajal, mil elukallidus avaldab endiselt survet inimeste reisimisvalikutele. Meie praegune strateegia opereerida meie põhiliinidel optimaalseima arvu laevadega ja prahtida ülejäänud laevad välja, on meile taastumisteekonnal jätkuvalt abiks,“ kommenteeris majandustulemusi Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Siit edasi keskendume ülejäänud aasta jooksul kasumlikkuse säilitamisele 2023. aasta kahe järgmise kvartali jooksul, jätkates samal ajal kriisiperioodide jooksul kogunenud võlgade vähendamist, et jõuda järgmisel aastal taas dividendide maksmiseni aktsionäridele,“ lisas Nõgene.

Languse põhjuseks on asjaolu, et 2023. aasta II kvartalis opereeris ettevõtte liinidel vähem laevu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, teostades liinidel 18% võrra vähem reise, mistõttu oli liinide üleüldine mahutavus väiksem.

Vaatamata vähenenud reiside arvule ning reisijate- ja kaubaveoühikute arvule kasvas ettevõtte auditeerimata müügitulu 2023. aasta II kvartalis 2022. aasta sama perioodiga võrreldes 11,5% võrra, moodustades kokku 229,7 miljonit eurot (2022. aasta II kvartalis 206,0 miljonit eurot).

Kontserni auditeerimata müügitulu kasvas 2023. aasta I poolaastal 2022. aasta sama perioodiga võrreldes 28,4% võrra, ulatudes 400,9 miljoni euroni (2022. aasta I poolaastal 312,2 miljonit eurot). 2023. aasta I poolaasta auditeerimata EBITDA oli 95,6 miljonit eurot, mis on 439% võrra rohkem kui 2022. aasta I poolaastal (2022. aasta I poolaastal 17,7 miljonit eurot). Auditeerimata puhaskasum oli 2023. aasta I poolaastal 28,0 miljonit eurot (puhaskahjum 2022. aasta I poolaastal 40,7 miljonit eurot).

Tallink jätkab laenu tagasimaksete ja võlgade vähendamisega ning kontserni netovõlg on vähenenud 73,7 miljoni euro võrra 31. detsembri 2022 seisuga võrreldes. Ettevõtte likviidsuspositsioon oli 2023. aasta II kvartali lõpus jätkuvalt tugev. Kontserni sularaha ja sularaha ekvivalendid ulatusid 57,6 miljoni euroni (2022. aasta II kvartali lõpus 90,6 miljonit eurot) ning kontsernil oli 135,0 miljoni euro ulatuses kasutamata arvelduskrediiti (30. juunil 2022 116,7 miljonit eurot). Kogu likviidsuspuhver (sularaha, sularaha ekvivalendid ja kasutamata krediidilimiidid) oli 2023. aasta II kvartali lõpus 192,6 miljonit eurot (30. juunil 2022 207,3 miljonit eurot). Ettevõtte netovõlg jagatuna viimase 12 kuu EBITDA-ga oli 3,1. Ettevõtte aktsionäride koguarv oli 2023. aasta I poolaasta lõpus 39 149.