„Inflatsiooni aeglustumine jätkub, kuid see püsib eeldatavalt siiski liiga kiire liialt pika aja jooksul,“ märkis EKP. Seetõttu otsustas keskpank kolme EKP baasintressimäära tõsta 25 baaspunkti võrra.

Nõukogu eelmise, juuni toimunud istungi järgsed suundumused toetavad EKP sõnul ootust, et inflatsioon aeglustub ülejäänud aasta jooksul veelgi, ent püsib siiski seatud eesmärgist hoogsam pikema aja jooksul. Samal ajal kui mõnes näitajas on leevenemise märke, on alusinflatsioon üldjoontes endiselt kiire. Varasemate baasintressimääratõusude mõju avaldub jätkuvalt jõuliselt: rahastamistingimused on taas karmistunud ja pärsivad üha rohkem nõudlust. See on oluline tegur inflatsiooni suunamisel sihttasemele.

Keskpanga sõnul tagavad edasised otsused, et baasintressimäärad on piiraval tasemel seni, kuni see on vajalik, et inflatsioon naaseks aegsasti keskpikas perspektiivis 2% juurde. Otsused selle kohta, milline on piirav tase ja kui kaua seal intressimäära hoitakse, tehakse EKP sõnul andmepõhiselt.

Üks tõus veel?

Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas näeb, et septembris ootab ees veel üks intressitõste. „Euroopas ootab turg veel vähemalt kahte 0,25% intresside tõstmist (lisaks tänasele veel septembris - toim) ning siis vähemalt pool aastat sellel tasemel püsimist,“ ütles ta kolmapäeval.

Tanilas märkis, et Euroopa seisu on võrreldes USA-ga keerulisem prognoosida, sest riikide majandusseisud on niivõrd erinevad. EKP peab tema sõnul välja töötama meetodi, mis ei laseks osal turgudel üle kuumeneda ja teisi liialt jahutada.

„Väga keeruline ülesanne, mille lahendamisega ollakse juba vähemalt aasta aega hiljaks jäädud. Kindlasti jälgib EKP vähemalt osaliselt ka seda, mida FED (USA keskpank – toim) teeb, ning USA intressipoliitika leevenemise korral võetakse tuure ka Euroopas maha,“ ütles Tanilas.

Sama meelt on ka Bloombergi küsitletud ökonomistid. Nüüd nähakse, et ettevõtete laenu- ja hoiuseintressimäärad jõuavad septembris 4% peale. Ligikaudu sarnasel tasemel püsib ka kuue kuu euribor, mis kolmapäeval oli 3,952% ehk ka septembri tõus on sinna suuresti sisse arvestatud.

EKP baasintressimäärad

EKP nõukogu otsustas tõsta kolme EKP baasintressimäära 25 baaspunkti võrra. Nõukogu otsustas kehtestada alates 2. augustist 2023 põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 4,25%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 4,50% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 3,75%.