Põllumajandus- ja Toiduameti õigusosakonna juhataja Ave Mägi sõnul näitab kohtuotsus, et inimeste tervise ja tarbijate huvide kaitse on kõige olulisem. „Kuna M.V.Wool ei võtnud kasutusele kõiki meetmeid ohutu toidu tagamiseks, peatas amet ettekirjutusega Harku ja Vihterpalu kalatööstuste tegevuse, et kaitsta inimeste elu ja tervist. Kohus nõustus, et vaidluse all olnud ettekirjutused olid õiguspärased,“ kirjeldas Mägi. Lisaks tasub meenutada, et selle vaidlusega seoses on ka Euroopa Kohus oma otsuse teinud.

Mägi toob veel välja, et kohtu hinnangul on M.V.Wool püüdnud kaebusega luua pildi, nagu oleks amet ettekirjutust tehes üle reageerinud. „Seejuures jättis M.V.Wool aga kohtu arvates täiesti kõrvale asjaolu, et tema toodete tarbimise ning seal leidnud Listeria monocytogenes’e (L.m) tüve ST1247 tõttu oli erinevates Euroopa riikides haigestunud ja surnud inimesi,“ lisas Mägi.

Nagu ka kohus märkis, tegi Põllumajandus- ja Toiduamet ettevõttele korduvalt ettekirjutusi eesmärgiga tootmiskeskkonnas oleva tooteid saastava L.m tüve ST1247 kõrvaldamiseks. Kohus nõustus, et vaatamata tõusetunud probleemile ei asunud ettevõte aktiivselt tegutsema, et tekkinud probleemi kõrvaldada. Kuna ettevõte ei taganud toodete ohutust, peatas amet 2019. aastal kalatööstuste tegevuse.

Ameti ettekirjutuse näol oli kohtu hinnangul tegemist n-ö viimase abinõuga, et tagada kõrgetasemeline tervisekaitse M.V.Wooli toodete tarbimisel ning likvideerida tehastest L.m puhangutüvi ST1247, kuna eelnevad ettekirjutused ei olnud tulemuslikud. Vaadates kui tihti amet M.V.Wooli toodetest proove võttis ja kui tihti L.m-i sisaldavaid tooteid leiti, siis näitab see kohtu hinnangul pigem seda, et ameti väga aktiivne töö toodete analüüsimisel hoidis ära selle, et haiguspuhanguid 2019. aastal ei esinenud.

Ettevõtte ülesanne on tagada tootmiskeskkond, kus oleks välistatud toidu nakatumine. Samuti nõustus kohus ameti seisukohaga, et toidu tootmiskeskkonda ja toiduohutust ei ole võimalik teineteisest lahutada, kuna tootmiskeskkond ja tootmishügieen mõjutab toiduohutust.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid