Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul on puhaskasumi tõus seotud eelmise aasta neljandas kvartalis rakendunud veeteenuse hinnamuudatusega. „Puhaskasumi taastumise tingis tootmiskulude tõusu kajastumine müügituludes,“ selgitas ta.

Teises kvartalis kasvas nii era- kui äriklientidele osutatud veeteenustest laekunud müügitulu. Tallinna Vee äriklientidele müüdud veeteenusest saadud tulu oli teises kvartalis 4,42 miljonit eurot, mida on 4,1 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Eraklientidele müüdud veeteenustest saadud tulu kasvas võrreldes eelnenud aasta teise kvartaliga 23,2 protsenti ja oli kokku 6,15 miljonit eurot.

Ettevõtte ärikasum oli teises kvartalis 4,13 miljonit eurot. Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes kasvas ärikasum 1,05 miljoni euro võrra. 2023. aasta kuue kuu ärikasum oli 8,20 miljonit eurot, mida on 2,11 miljoni euro võrra rohkem kui eelmisel aastal.

Ettevõtte puhaskasum oli 2023. aasta teises kvartalis 2,31 miljonit eurot, mis on 1,36 miljonit rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

2023. aasta suurimaks projektiks reoveepuhastusjaamas on metaantankide rekonstrueerimine, mille tulemusena hakkab Tallinna Vesi tootma veel rohkem biogaasi settest, mis tekib reoveepuhastuse protsessi käigus. Paralleelselt käivad ehitustööd Paljassaare reoveepuhastusjaamas koostootmisjaama rajamiseks, mis võimaldab tulevikus lisaks soojusenergia tootmisele biogaasist toota suurema osa reovee puhastamisprotsessis vajaminevast elektrienergiast. Koostootmisjaam on planeeritud käivitada neljandas kvartalis.

AS Tallinna Vesi sõlmis laenulepingud kogusummas 131 miljonit eurot. Sõlmitud laenulepingutega rahastatakse AS-i Tallinna Vesi investeeringute teostamist 2023-2025. aastani. Ettevõtte investeeringud ulatuvad 2023. aastal 35 miljoni euroni ning lähtuvad ettevõtte äristrateegiast ning linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava eesmärkidest. Laenulepingutega rahastatakse järgmisi suurprojekte: reoveepuhastusjaama metaantankide rekonstrueerimine, elektri ja soojuse koostootmisjaama rajamine, veepuhastusjaama filtrite ja selitite rekonstrueerimine ning investeeringud torustike rekonstrueerimiseks ja rajamiseks.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab enam kui 24 900 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinn börsil vabalt kaubeldavad.

Alates 2023. aasta algusest on Tallinna Vee aktsiad langenud ligi 6,3% ning maksavad 11,85 eurot.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid