Võrreldes 2023. aasta esimese kvartaliga jäi sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP samale tasemele.

SKP kiirhinnang