R8 Technologies juhatuse esimees Siim Täkker: „Kinnisvarasektor on väga suur energiatarbija, mille tarbimist oleme tänaseks õppinud juhtima tänu AI võimekusele ka kooskõlas elektrivõrgu vajadustele. AI võimaldab akumuleerida energiat madalamate hindade perioodil ja optimeerida tarbimist vastavalt vajadusele. Tänu sellele hoiavad mõningad riiklikud rikkisvaraobjektid kokku kuni 40% energiast ning see on know - how mida saame täna proovida rakendada kogu piirkonna energiahinna stabiilsuse tarbeks.“

Muuhulgas osaleb R8tech oma virtuaalse elektrijaamaga Eesti põhivõrguhalduri Eleringi ja jaotusvõrguettevõtte Elektrilevi osalusega Horisont 2020 projektis OneNet, kus koos võrguettevõtetega testitakse lahenduse kasutamist süsteemiteenuste pakkumiseks.

Eleringi paindlikkusturu projektijuht Kalle Kukk sõnas, et OneNet projekti eesmärk on parandada paindlikkuse ligipääsu elektriturule ja suurendada paindlikkuse mahtu. „Tuleviku elektrisüsteem vajab süsteemi juhtimiseks uusi paindliku tootmise ja tarbimise allikaid. See ambitsioonikas visioon tuleb saavutada läbi uute turgude, toodete ja teenuste pakkumise, mille suunas töötame koos naaberriikide võrguettevõtete ning aktiivsete energiateenuste pakkujatega“, tõi ta välja.

Digitaalne elektrijaama lahendust töötas välja Eesti tehnoloogiaettevõte R8tech mis juhib ja optimeerib Eesti suurte kinnisvaraobjektide energiatarbimist. Omades ka tarbimismahtude minimeerimise võimekust, saab ettevõte, kokkuleppel oma klientide ja võrguettevõttega ka ajutiselt vähendada energiatarbimist, hoides kokku nii klientide energiakulusid kui ka turu energiahinda. Täna juhib R8tech ca 2,5% Eesti energiatarbimisest, olles Eesti suurim energiavõimsuste tarbimise juht. Sellele lisanduvad suured kinnisvaraobjektid üle Euroopa - Soomest Portugalini.

R8 Technologies lahendus hoiab Euroopa kinnisvaraomanikele kokku üle 7 miljonit euro aastas. Ühtlasi abistatakse kliente ka ESG eesmärkide saavutamise ning aruandlusega. Ettevõtte suurimad kliendid Euroopas ja Eestis on Tallinna ostukeskused, büroohooned, hotellid ja riigile kuuluvad kinnisvaraobjektid. Lahendus on rahvusvaheliselt laialt auhinnatud ning selle loojate ja arendajad hulka kuuluvad Eesti TalTech ülikooli kütte- ja ventilatsiooni ning intelligentsete juhtimissüsteemide vilistlased, doktorandid ja tänased õppejõud.