IMF on oma värskelt avaldatud Eesti raportis eraldi käsitlenud kliimamuutuste mõjusid ja märgib seal muu hulgas, et senisest ambitsioonikama rohepöörde läbiviimisel oleks üks võtmekomponente mootorsõidukimaksu kehtestamine koos keskkonnahoidlikuma transpordi soodustamisega.

„Nagu IMF ka oma raportis välja toob, on sõidukite ja sõidetud kilomeetrite arv Eestis aastatega hoogsalt kasvanud, peegeldades elatustaseme ja sissetulekute kasvu. Kuigi uued sõidukid saastavad suhteliselt vähem kui vanad, siis on heitmenäit CO2/km kohta Eestis jätkuvalt suurem kui ELis keskmiselt, kuna null- ja väheste heitmetega sõidukite osakaal on meil väike,“ selgitas rahandusminister.

Transpordivaldkonnast, sealhulgas kütustest pärineb aga suurim osa Eestis energeetikavaldkonnast väljaspool tekkinud heitkogusest. Transpordisektoris on CO2 heitkogus viimase 30 aastaga kahekordistunud. Muutused nendes sektorites, saastavate tegevuste maksustamine ja puhtamate tegevuste soodustamine võiksid IMFi hinnangul toetada kiiremat kliimaeesmärkide täitmist. „See on mootorsõidukimaksu puhul ka üks meie eesmärkidest, väga kiireid muudatusi siin oodata pole, sest uue maksu loomisel peame arvestama ka ühiskonna toimetulemise võimalustega, aga loodame samm-sammult keskkonnasõbralikuma sõidukipargi suunas liikuma hakates lõpuks hoo sisse saada.“

Automaksu loetakse Euroopa kontekstis ennekõike keskkonnamaksuks, kuna Eestis pole seda varem olnud, siis jääme transpordi osas keskkonnamaksude kogumisega kõvasti allapoole ELi keskmist.

IMF hindas Eesti kohta tehtud raportis laiemalt majanduse, eelarve ja finantssektori olukorda ja andis soovitusi majanduspoliitikate elluviimiseks. IMFi hinnangud ja soovitused on paljuski sarnased valitsuse juba plaanitavate sammudega. Eestil soovitatakse püüelda tasakaalus eelarve poole ja järgida neutraalset eelarvepoliitikat, mis aitab pidurdada inflatsiooni. Samas tuleks säilitada toetused kõige haavatavamatele sihtgruppidele. Selleks on vaja leida konsolideerimismeetmeid ja kärpida ka valitsussektori tegevuskulusid.

Eelarvepuhvrite loomine on tähtis, et vastu seista tulevastele majandusšokkidele. IMFi tunnustab Eestit, et rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse süsteemide parandamisel on tehtud edusamme, aga neid peaks veelgi täiustama. Struktuurireformide elluviimist peab IMF jätkuvalt väga oluliseks, soovitatakse teha tootlikkust ja tööhõivet suurendavaid reforme ning ellu viia digi- ja rohepööret. See aitab tagada pikaajalise ja jätkusuutliku majanduskasvu.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid